27th June 2019

Neblio Orion Neblio Orion - status

Resolved - 27/06/2019 10:21:36 UTC


Neblio Orion check failed (server time: 27/06/2019 10:19:21 UTC)

Get https://orion.nebl.io: dial tcp: lookup orion.nebl.io on 67.207.67.3:53: read udp 167.99.219.195:35041->67.207.67.3:53: i/o timeout