17th June 2019

Neblio Orion Neblio Orion - status

Resolved - 17/06/2019 09:31:56 UTC


Neblio Orion check failed (server time: 17/06/2019 09:30:31 UTC)

Get https://orion.nebl.io: dial tcp: lookup orion.nebl.io on 67.207.67.3:53: read udp 167.99.219.195:40773->67.207.67.3:53: i/o timeout